Interreg Románia-Magyarország Partnerség egy jobb jövőért MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

Tizenhét napirend a szeptember végi testületi ülésen

Tizenhét napirend a szeptember végi testületi ülésen

2021-10-12 09:46

Önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések, a város első félévi gazdálkodása, közbeszerzési eljárás megindítása villamos energia beszerzésre. Többek között ezekről tárgyaltak a szeptember 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen. Az ülés elején a napirendek tárgyalása előtt a polgármesteri jelentéshez kapcsolódóan szó volt a házi gyermekorvosi praxisok túlterheltségéről, amely az elmúlt hónapokban fokozottan tapasztalható. Muraközi István elmondta, Dr. Kin Ágnes a következő hónapokban heti négy órában vállalt helyettesítést.   A „Leromlott városrész rehabilitációja Berettyóújfaluban” elnevezésű pályázat keretében jelenleg is zajlik a Csalogány utcán található hat lakásos sorház felújítása, korszerűsítése. A kivitelezést végző vállalkozás olyan műszakilag indokolt komoly szerkezeti problémákat is feltárt, melyek előre nem voltak láthatóak. Ennek a pótmunkának a többlettköltségéről szóló előterjesztés volt a képviselők előtt. E szerint a fafödémek, válaszfalak és az aljzatbeton bontására majd gipszkarton takarására volt szükség, melyet a műszaki ellenőr véleménye is megerősített.   Az elfogadott határozat szerint a pótmunkák többletköltségét – 12 millió forintot – az önkormányzat a jövő évi költségvetéséből biztosít. Hozzájárultak a képviselők, hogy a Szivárvány Református Óvoda használatába kerüljön egy ingatlan rész, melyet jelenleg a zeneiskolával közösen használnak, de mivel utóbbi hamarosan új helyre költözik megüresedik a helyiség. Berettyóújfalu víziközmű rendszereinek 15 éves időtartamra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit is jóváhagyták az ülésen. Az ivóvíz-, és a szennyvíz hálózat felújítási és beruházási terveivel kapcsolatos napirend tárgyalásakor szó volt a jelenleg zajló ivóvíz minőség javító pályázati projektről is. Mint elhangzott, 2022-re jelentősen javulni fog az ivóvíz minősége a városban.     A bölcsőde épülete két új csoportszobával és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővült, a kivitelezés határidő előtt befejeződött, így már jövő év januárjától lehetőség van két új csoport indítására. A képviselő-testület döntött a pályázat keretében vállalt két új bölcsődei csoport indításáról. Így 28 fős gyermeklétszámmal és hét dolgozóval bővül az intézmény.   Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 481 millió Ft-tal növekedett. Ez a pályázati támogatások beépítését jelenti, ennek okán volt szükség a költségvetési rendelet módosítására.   Elfogadta és jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának féléves alakulásáról szóló tájékoztatót. A bevételek és kiadások alakulását részletező előterjesztés alapján a teljesítések időarányosak, de a felhalmozási jellegű tevékenységnél ez nem elvárható, hiszen a pályázati projektek megvalósulása folyamatos.    Az elmúlt időszakban törvényi és a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendeleti változások okán az önkormányzatnak az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló rendeletével kapcsolatban több döntés is született. A mostani ülésen elfogadott napirend alapján – összhangban a környezetvédelmi törvény ide vonatkozó passzusával  – továbbra is önkormányzati hatáskörben marad a szabályozás. Közbeszerzési eljárást ír ki az önkormányzat a közvilágítás éves villamos energia beszerzésére. A jóváhagyott javaslat szerint kb. évi 500 ezer kWh mennyiséggel számolnak, ennek értéke pedig várhatóan meg fogja haladni a 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt.     Két bérlakást hirdet meg az önkormányzat, a Péterszegi és az Akácos utcán egy-egy ingatlan megüresedett. Az elfogadott pályázati kiírás szerint a lakásokat szociális alapon adja bérbe a város, és a bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni.   A felnőtt háziorvosok kérésére módosul a heti rendelési idejük. Az elfogadott előterjesztés szerint hetente, a délutánra eső rendelésen három óráról négy órára fog emelkedni a rendelési időt.   A jövő évben is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  Az idei évhez hasonlóan hét millió forintot biztosít a város erre a célra. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. november 5-e.  
További hírek

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Megtekintés
Lakásdekorációk, használati tárgyak papírból

Lakásdekorációk, használati tárgyak papírból

Megtekintés
Mesemondással kedveskedtek az idősek otthona lakóinak

Mesemondással kedveskedtek az idősek otthona lakóinak

Megtekintés
Egy család regényes történetéről írt könyvet Szűcs Péter

Egy család regényes történetéről írt könyvet Szűcs Péter

Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat