KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

Pályázati kiírás bérlakás szociális alapon történő bérbeadására

Pályázati kiírás bérlakás szociális alapon történő bérbeadására

2022-05-26 16:01

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 18/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi 4 darab önkormányzati lakás bérleti jogának szociális alapon történő elnyerése céljából a következő feltételekkel:

Bérbeadó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata

1. lakás adatai:

Címe:            4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 1/6. szám
Alapterülete:         44 m2
Szobaszáma:         1
További helyiségek:    konyha, előtér, fürdőszoba és wc, kamra
Komfortfokozata:     komfortos
A lakbér mértéke:     17.241.-Ft/hó.

2. lakás adatai:

Címe:            4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 59/6. szám
Alapterülete:         25 m2
Szobaszáma:         1
További helyiségek:    konyha, kamra
Komfortfokozata:     komfort nélküli
A lakbér mértéke:     5.950.-Ft/hó
(nem tartalmazza a szemétszállítási díjat, melynek összege a beköltöző személyek számának függvénye)

 

A lakás bérleti jogviszony mindegyik esetben határozott időre, 1 év időtartamra szól.

A lakásrendelet 8.§-a rendelkezik arról, hogy szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén ki jogosul bérlakásra. A rendelet 8.§ (1)-(4) bekezdése:
(1)    Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult,
a)    akinek – a vele együtt költöző személyeket is beleértve – családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, valamint egyedülálló esetében a 250 %-át, és
b)    akinek - a vele együtt költöző személyeket is beleértve – nincs a tulajdonában rendeltetésszerű használatra alkalmas lakás, vagy nem rendelkezik lakás holtig tartó haszonélvezeti jogával.

(2)    E rendelet alkalmazásában jövedelem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.

(3)    Nem jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra, 
a)    akinek a tulajdonában, illetve a vele együtt költözők tulajdonában lévő vagyon meghaladja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket, vagy

b)    aki a pályázat során szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára az elbírálásnál jogtalan előnyt jelentenek, valamint aki a pályázat elbírálása szempontjából jelentős tényt, adatot elhallgat.

(4)    Az (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően jogosult szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy, akinek, vagy a vele együtt költözőnek haszonélvezeti joggal terhelten került lakás a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és annak kötelező mellékleteivel 2022. június 24. 12:00 óráig lehet benyújtani az alábbi módok egyikén:

•    Személyesen a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján (II. em. 212.)
•    a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál elhelyezett postaládába helyezéssel vagy 
•    postai küldeményként történő megküldéssel kell benyújtani oly módon, hogy a pályázat 2022. június 24. 12.00 óráig megérkezzen. 
•    a
penzugy@berettyoujfalu.hu e-mail címre történő megküldéssel (kérelem és melléklete szkennelt változata küldendő meg)

A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodán (II. em. 212 és a Polgármesteri Hivatal portáján), illetve letölthető a www.berettyoujfalu.hu/hírek/pályázatok/helyi pályázataink oldalról.

Egyidejűleg több lakás vonatkozásában is benyújtható pályázat.

A lakás megtekinthető: a Herpály-Team Kft. ügyintézőjével, Gulyás Margittal a 06 (54) 402-436 telefonszámon előre egyeztetett időpontban hivatali munkaidőben.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága megvizsgálja és rangsorolja, mely alapján a Képviselő-testület jelöli ki a bérlő személyét.


Berettyóújfalu Város Önkormányzata
 
További hírek

Határtalan blues – utazás az időben és a szívben

Határtalan blues – utazás az időben és a szívben

Megtekintés
Szimpla vágyak jelentek meg a színpadon

Szimpla vágyak jelentek meg a színpadon

Megtekintés
95 éves a levente medence

95 éves a levente medence

Megtekintés
Az egyik legsikeresebb magyar musical nyitotta a Nyári Művészeti Fesztivált

Az egyik legsikeresebb magyar musical nyitotta a Nyári Művészeti Fesztivált

Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat