KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

Pályázat házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Pályázat házi gyermekorvosi praxis betöltésére

2019-11-26 09:01

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
házi gyermekorvosi praxis betöltésére
 
A praxis ellátásának módja:
A berettyóújfalui 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.
 
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a berettyóújfalui II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátásra vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 622 fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok vonatkozásában – külön megállapodás alapján – 674 fő (óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.
 
A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A 090095005. számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra feladat-ellátási szerződés megkötése esetén.
 
A nyertes pályázó részére Berettyóújfalu Város Önkormányzata ingyenes bérleti jogviszony létesítésével összkomfortos szolgálati lakást ajánl fel (Berettyóújfalu, Bessenyei lakótelep 1. IV/13.).
 
A feladat ellátásának helye:
Gyermekorvosi Rendelő
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3.
 
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
 
 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 
A praxis finanszírozása:
A praxist betöltő és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között közvetlenül megkötendő finanszírozási szerződés alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiutalt finanszírozási összeg.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december. 5.
 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzatához (cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.).
 
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő soros képviselő-testületi ülés.
 
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól, azzal, hogy a felek a szerződést legalább öt évig nem mondják fel.
 
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja, de legkésőbb 2020. január 1.
További hírek

Hirdetmény igazgatási szünetről
Hirdetmény igazgatási szünetről
Megtekintés
Tájékoztatás lakhatási települési támogatás és rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésével kapcsolatban
Tájékoztatás lakhatási települési támogatás és rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésével kapcsolatban
Megtekintés
Tájékoztatás megyei kéményseprési társasházi sormunka ütemtervről
Tájékoztatás megyei kéményseprési társasházi sormunka ütemtervről
Megtekintés
Tájékoztatás a házi gyermekorvosok nyári rendelési idejéről
Tájékoztatás a házi gyermekorvosok nyári rendelési idejéről
Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Bihari Hírlap
Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat